Manažment

Juraj Taliga

konateľ / generálny riaditeľ

talitech@talitech.sk
talitechsro@gmail.com

+421 905 506 720

Ing. Marian Spusta

technický riaditeľ

spusta.talitech@gmail.com

+421 915 415 034

Tomáš Kucman

obchodné oddelenie

obchod.talitech@gmail.com

+421 947 916 202

Martin Gajarský 

stavbyvedúci - konštrukčné riešenia

Daniel Suchoň

stavbyvedúci - elektro riešenia

Mgr. Lucia Taligová

ekonomické oddelenie

talitechucto@gmail.com