Systém OFF-Grid

10.04.2023
 • Off-grid solárna elektráreň je samostatným zdrojom elektrickej energie, ktorý nie je pripojený k elektrickej sieti.
 • Skladá sa z fotovoltaických panelovň
 • batérií
 • regulátora nabíjania batérií
 • inverzného meniča.
 • Fotovoltaické panely premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu, ktorá je následne ukladaná do batérií.
 • Regulátor nabíjania batérií kontroluje príjem a výdaj energie v batériách, aby sa zabránilo ich poškodeniu.
 • Inverzný menič premieňa energiu z batérií na striedavý prúd, ktorý je následne použitý na napájanie elektrických zariadení.

Hlavné výhody off-grid solárnych elektrární sú:

 • Nezávislosť na elektrickej sieti.
 • Použitie v prípade budov v odľahlých oblastiach, prístrojov používaných na diaľkových stanovištiach alebo kempovaní.
 • Využívanie čistej energie z obnoviteľných zdrojov a prispievanie k ochrane životného prostredia.

Nevýhody off-grid solárnych elektrární sú:

 • Vysoké náklady na inštaláciu a údržbu.
 • Nutnosť pravidelného kontrolovania a výmeny batérií.
 • Vyššie náklady na zariadenia ako pre on-grid solárne elektrárne.

Celkovo je off-grid solárna elektráreň ideálnym riešením pre miesta, kde nie je dostupná sieťová elektrická energia a kde sú vysoké náklady na jej inštaláciu. Tento systém umožňuje používanie obnoviteľných zdrojov energie a poskytuje nezávislý zdroj elektrickej energie.