Niektoré z najzraniteľnejších miest fotovoltického systému sú:

10.04.2023

Fotovoltické systémy sú zvyčajne bezpečné a spoľahlivé, avšak existujú určité miesta v systéme, ktoré sú najviac náchylné na poruchy a havárie. Niektoré z najzraniteľnejších miest fotovoltického systému sú:

  1. Napojenie na elektrickú sústavu: Toto je miesto, kde fotovoltický systém je napojený na elektrickú sústavu domu alebo budovy. Pri nesprávnom pripojení môže dôjsť k preťaženiu siete alebo dokonca k výpadku elektrickej energie.

  2. Strešný priechod: Strešné priechody sú miesta, kde fotovoltické panely sú pripevnené na strechu. Tieto miesta sú náchylné na vniknutie vody, ktorá môže spôsobiť koróziu a poškodenie panelov.

  3. Káble a konektory: Káble a konektory sú často považované za najslabšie miesta v systéme, keďže sú náchylné na oxidáciu a koroziu, ktoré môžu spôsobiť poškodenie a stratu výkonu.

  4. Invertor: Invertor je zariadenie, ktoré mení DC napätie vyprodukované fotovoltickými panelmi na AC napätie, ktoré je použiteľné v domácnosti. Invertor môže byť náchylný na preťaženie a poškodenie v prípade, že je použitý nesprávne.

  5. Monitorovacie zariadenie: Monitorovacie zariadenie sleduje výkon fotovoltického systému a môže poskytovať informácie o prípadných poruchách. Ak monitorovacie zariadenie nefunguje správne, môže dôjsť k zanedbaným poruchám, ktoré môžu spôsobiť straty výkonu alebo dokonca havárie.

Je dôležité, aby bol fotovoltický systém navrhnutý a nainštalovaný profesionálmi a aby bol pravidelne kontrolovaný a údržbou spravovaný, aby sa minimalizovali riziká porúch a havárií.