Hybridný systém

10.04.2023

Fotovoltaický hybridný systém spojuje výhody on-grid aj off-grid systémov a umožňuje minimalizovať ich nevýhody. 

Výhody spojenia on-grid a off-grid systémov zahŕňajú:

  • Výrazné zníženie nákladov na elektrickú energiu.
  • Zlepšenie energetického zabezpečenia a nezávislosti.
  • Znižovanie emisií skleníkových plynov.
  • Zabezpečenie záložnej energie v prípade výpadku elektrickej siete.
  • Využitie solárnej energie aj v noci alebo počas dažďových dní.

Nevýhody hybridného systému môžu zahŕňať:

  • Väčšie náklady na inštaláciu a údržbu.
  • Potreba dodatočnej inštalácie batérií alebo dieselového generátora, čo môže zvyšovať náklady.

Celkovo je fotovoltaický hybridný systém vhodnou voľbou pre používateľov, ktorí chcú využiť výhody solárnej energie a zároveň minimalizovať nevýhody on-grid alebo off-grid systémov. Tento systém umožňuje spojiť výhody oboch systémov a využívať solárnu energiu na maximum.