Čo je treba brať do úvahy ?

14.04.2023

Fotovoltické elektrárne sa stávajú stále populárnejším spôsobom produkcie elektrickej energie pre domácnosti i podniky. Preto je dôležité pri ich navrhovaní zohľadniť niekoľko kľúčových faktorov:

Smer a sklon strechy 

správne určenie smeru a sklonu strechy umožní získať optimálne množstvo slnečného žiarenia, čím sa zvyšuje výkon elektrárne.

Množstvo a kvalita slnečného žiarenia v oblasti

 Zistenie, aké množstvo a aká intenzita slnečného žiarenia je v danej oblasti kľúčové pre zabezpečenie efektívnej prevádzky fotovoltických panelov.

Spotreba energie

Na základe spotreby energie v danom objekte sa určí potrebný výkon fotovoltických panelov a veľkosť batérií na ukladanie energie.

Finančné náklady a návratnosť investície

Zohľadnenie finančných nákladov na nákup a inštaláciu fotovoltických panelov a ich očakávanú návratnosť investície.

Bezpečnosť a normy

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky fotovoltickej elektrárne a dodržanie príslušných bezpečnostných a technických noriem.

Samotná inštalácia fotovoltického systému môže trvať niekoľko dní a vyžaduje si zručnosti a skúsenosti v tejto oblasti. Je dôležité dbať na bezpečnostné opatrenia a inštalovať systém v súlade so všetkými normami a predpismi. Po inštalácii je potrebné pravidelne monitorovať systém a pravidelne ho udržiavať, aby bol vždy v optimálnom stave.